Πολιτική απορρήτου

1. Γενικές πληροφορίες

 1. Η παρούσα πολιτική ισχύει για τον Ιστότοπο, που λειτουργεί στη διεύθυνση https://
 2. Ο φορέας εκμετάλλευσης της υπηρεσίας και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Contentation sp. z o. o. , 71-064 Szczecin, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Szczecin-Centrum στο Szczecin, XIII Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000871922, NIP 8522668617, REGON 387628543.
 3. Διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χειριστή: [email protected]
 4. Ο Διαχειριστής είναι ο Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς στον Ιστότοπο.
 5. Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Εκτέλεση ενημερωτικού δελτίου
  • Λειτουργία ενός συστήματος σχολίων
  • Λειτουργία ενός συστήματος διαβαθμισμένων αγγελιών
  • Εμφάνιση ανακοινώσεων χρήστη
  • Χειρισμός ερωτημάτων μέσω φόρμας
  • Παρουσίαση προσφοράς ή πληροφοριών
 6. Η υπηρεσία εκτελεί λειτουργίες απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Μέσω οικειοθελώς εισαγόμενων δεδομένων στα έντυπα, τα οποία εισάγονται στα συστήματα του Διαχειριστή.
  • Με την αποθήκευση cookies (τα λεγόμενα “cookies”) στις τελικές συσκευές.

2. Επιλεγμένες μέθοδοι προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης

 1. Οι ιστότοποι σύνδεσης και εισαγωγής προσωπικών δεδομένων προστατεύονται στο επίπεδο μετάδοσης (πιστοποιητικό SSL). Αυτό διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα σύνδεσης που εισάγονται στον ιστότοπο κρυπτογραφούνται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να διαβαστούν μόνο στον διακομιστή-στόχο.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων κρυπτογραφούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τα διαβάσουν μόνο όσοι κατέχουν το κλειδί Operator. Αυτό προστατεύει τα δεδομένα σε περίπτωση κλοπής της βάσης δεδομένων από τον διακομιστή.
 3. Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών αποθηκεύονται σε κατακερματισμένη μορφή. Η συνάρτηση κατακερματισμού λειτουργεί μονόδρομα – δεν είναι δυνατόν να αντιστραφεί η λειτουργία της, κάτι που αποτελεί πλέον το σύγχρονο πρότυπο για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης χρηστών.
 4. Ο φορέας εκμετάλλευσης αλλάζει περιοδικά τους διοικητικούς κωδικούς πρόσβασης.
 5. Για την προστασία των δεδομένων, ο Διαχειριστής δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας.
 6. Σημαντικό στοιχείο της προστασίας των δεδομένων είναι η τακτική ενημέρωση όλου του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ιδίως τακτικές ενημερώσεις των στοιχείων του λογισμικού.

3. Φιλοξενία

 1. Η υπηρεσία φιλοξενείται (τεχνικά διατηρείται) στον διακομιστή του φορέα εκμετάλλευσης: Google LLC.

4. Τα δικαιώματά σας και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας

 1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους αποδέκτες, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί σας ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Διαχειριστή. Αυτό ισχύει για τις εν λόγω ομάδες αποδεκτών:
  • εταιρεία φιλοξενίας σε εξουσιοδοτημένη βάση
  • φορείς πληρωμής
  • δημόσιες αρχές
  • εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες που χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού του ιστότοπου
  • εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ στον Διαχειριστή
 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων που καθορίζονται από ξεχωριστούς κανονισμούς (π.χ. για τη λογιστική). Όσον αφορά τα δεδομένα μάρκετινγκ, τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ετών.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή:
  • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
  • τη διόρθωσή τους,
  • μετακομίσεις,
  • περιορισμοί επεξεργασίας,
  • και τη φορητότητα των δεδομένων.
 4. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, όσον αφορά την επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 3.3 γ), στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ενώ το δικαίωμα αντίρρησης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν υπάρχουν βάσιμοι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ιδίως για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.
 5. Οι ενέργειες του Διαχειριστή μπορούν να καταγγελθούν στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 2 Stawki Street, 00-193 Βαρσοβία.
 6. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 7. Ενδέχεται να αναληφθούν σε σχέση με εσάς δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών βάσει συναφθείσας συμφωνίας και για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ από τον Διαχειριστή.
 8. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται από τρίτες χώρες όσον αφορά τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα αποστέλλουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Πληροφορίες σε έντυπα

 1. Η υπηρεσία συλλέγει πληροφορίες που παρέχει οικειοθελώς ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, εφόσον παρέχονται.
 2. Η υπηρεσία μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους σύνδεσης (σφραγίδα χρόνου, διεύθυνση IP).
 3. Ο ιστότοπος, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταγράφει πληροφορίες για να διευκολύνει τη συσχέτιση των δεδομένων της φόρμας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που συμπληρώνει τη φόρμα. Στην περίπτωση αυτή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη εμφανίζεται μέσα στο url της σελίδας που περιέχει τη φόρμα.
 4. Τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό που προκύπτει από τη λειτουργία της συγκεκριμένης φόρμας, π.χ. για την εκτέλεση της διαδικασίας αίτησης παροχής υπηρεσιών ή επιχειρηματικής επαφής, την εγγραφή υπηρεσιών κ.λπ. Κάθε φορά το πλαίσιο και η περιγραφή της φόρμας ενημερώνει σαφώς για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται.

6. Αρχεία καταγραφής διαχειριστή

 1. Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο ενδέχεται να υπόκεινται σε καταγραφή. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του ιστότοπου.

7. Σχετικές τεχνικές μάρκετινγκ

 1. Ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, μέσω του Google Analytics (Google Inc., με έδρα τις ΗΠΑ). Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στον φορέα εκμετάλλευσης αυτής της υπηρεσίας, παρά μόνο ανώνυμες πληροφορίες. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρήση cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ο χρήστης μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τεχνικές επαναγοράς για την αντιστοίχιση των διαφημιστικών μηνυμάτων με τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του χρήστη, αλλά στην πράξη δεν μεταφέρονται προσωπικά στοιχεία από τον Διαχειριστή στους φορείς διαφήμισης. Τεχνολογική προϋπόθεση για τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η ενεργοποίηση των cookies.
 3. Ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί το pixel του Facebook. Αυτή η τεχνολογία κάνει το Facebook (Facebook Inc. με έδρα τις ΗΠΑ) να γνωρίζει ότι ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο σε αυτό χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, βασίζεται σε δεδομένα σε σχέση με τα οποία είναι ο ίδιος διαχειριστής- ο Διαχειριστής δεν μεταφέρει πρόσθετα προσωπικά δεδομένα από τον ίδιο στο Facebook. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρήση cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη.
 4. Ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί μια λύση που μελετά τη συμπεριφορά των χρηστών δημιουργώντας χάρτες θερμότητας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές ανωνυμοποιούνται πριν αποσταλούν στον φορέα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας, ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης να μην γνωρίζει σε ποιο άτομο αφορούν. Ειδικότερα, δεν καταγράφονται οι πληκτρολογούμενοι κωδικοί πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
 5. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μια λύση που αυτοματοποιεί τη λειτουργία του Ιστότοπου σε σχέση με τους χρήστες, π.χ. που μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν χρήστη μετά την επίσκεψη σε μια συγκεκριμένη υποσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει συμφωνήσει να λαμβάνει εμπορική αλληλογραφία από τον Διαχειριστή.

8. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

 1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
 2. Τα cookies (τα λεγόμενα “cookies”) είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της Υπηρεσίας και προορίζονται για χρήση στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, το χρόνο αποθήκευσης στον τερματικό εξοπλισμό και έναν μοναδικό αριθμό.
 3. Η οντότητα που τοποθετεί cookies στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη της υπηρεσίας και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο φορέας εκμετάλλευσης της υπηρεσίας.
 4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
  1. διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη της Υπηρεσίας (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεσή του και τον κωδικό πρόσβασής του σε κάθε υποσελίδα της Υπηρεσίας,
  2. για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα “Σημαντικές τεχνικές μάρκετινγκ”.
 5. Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookies: “(session cookies) και “μόνιμα” (persistent cookies). Τα cookies “συνεδρίας” είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη μέχρι ο Χρήστης να αποσυνδεθεί, να εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή να κλείσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο). Τα “μόνιμα” cookies αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις παραμέτρους των cookies ή μέχρι να διαγραφούν από τον Χρήστη.
 6. Το λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο) συνήθως επιτρέπει την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές ρυθμίσεις τους. Το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής των cookies. Είναι επίσης δυνατό να μπλοκάρετε αυτόματα τα cookies Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
 7. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.
 8. Τα cookies που τοποθετούνται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της υπηρεσίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από οντότητες που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή της υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά εταιρείες: Google (Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), Facebook (Facebook Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), Twitter (Twitter Inc. με έδρα τις ΗΠΑ).

9. Διαχείριση των cookies – πώς να δώσετε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην πράξη;

 1. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Προβλέπουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας, την ασφάλεια, τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να εμποδίσει και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποτρέψει τη χρήση των ιστότοπων.
 2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κινητές συσκευές: